European Quality Label

Mioveni - Info Europa

sâmbătă, 15 noiembrie 2008

Principii de evaluare a cadrelor didactice

MECT a publicat:

PROIECT
Anexa 1

Principii de evaluare a cadrelor didactice

* Un nou sistem de evaluare trebuie sa aiba în vedere, în primul rând, performanta realizata în clasa.
* Schimbarea modului actual de evaluare presupune modificari concomitente si în celelalte componente ale sistemului educational: managementul unitatilor de învatamânt, salarizare diferentiata, rolul si structura inspectoratelor scolare si ale consiliilor de administratie, accesul la gradele didactice, etc.
* În actualul sistem de evaluare, responsabilitatea revine directorului, dar nu si puterea de decizie. Reformarea evaluarii presupune atribuirea deciziei celui care are si responsabilitatea.
* Rolul inspectoratelor scolare se va limita la controlul calitatii procesului didactic prin inspectii scolare la clasa si testari periodice.
* Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa tina seama nu numai de identitatea profesionala a evaluatului, ci si de cea a evaluatorilor.
* Pentru ca în evaluare intervin mai multi evaluatori, coordonarea interventiilor si interpretarea rezultatelor trebuie sa fie atributul directorului.
* Consiliul de administratie va încheia un contract cu directorul, în care vor fi stipulate atributiile acestuia pe perioada mandatului.
* În evaluarea cadrelor didactice trebuie sa fie luate în calcul criterii calitative, care privesc atât procesul, cât si rezultatele.
* Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa porneasca de la progresul scolar. La începutul anului scolar, elevii vor fi testati pe baza unor subiecte formulate la nivel national.
* Rezultatele testelor vor fi punct de plecare pentru evaluarea ulterioara, interna si externa

Sursa: Ministerul Educatiei si Cercetarii

Propuneri, sugestii si puncte de vedere pot fi facute electronic la adresa de email dezbateri@min.edu.ro sau la numarul de fax 021/312.47.19.