European Quality Label

Mioveni - Info Europa

luni, 29 decembrie 2008

vineri, 26 decembrie 2008

La lucrarea de algebra din decembrie

sâmbătă, 20 decembrie 2008

Colinde de Craciun

vineri, 12 decembrie 2008

TEZA MATEMATICA

SUBIECTE SI BAREME clasa a VII-a

SUBIECTE SI BAREME clasa a VIII-a

Premii eTwinning

Premii - Săptămânile eTwinning

Campania "Săptămânile eTwinning" s-a încheiat.
76 de proiecte înregistrate în cursul lunii octombrie, în cadrul campaniei "Săptămânile eTwinning" au fost premiate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: cărţi, poster eTwinning, memory-stick-uri, pixuri şi alte materiale promoţionale.
Sc. "L. Rebreanu" Mariana Radulescu AG Mioveni
Our life initiator 03.oct.2008
Sc. "L. Rebreanu" Mariana Radulescu AG
Magic of Geometric World invitat 23.oct.08
Sc. "L. Rebreanu" Daniela Berechet AG
The place where I live in, invitat 30.oct.08


joi, 11 decembrie 2008

Teza LIMBA ROMANA - SUBIECTE

SUBIECTE TEZA UNICA LIMBA ROMANA clasa a VII-a

SUBIECTE TEZA UNICA LIMBA ROMANA CLASA a VIII-a

marți, 2 decembrie 2008

TEZE UNICE 2008/2009

Maine, 3 decembrie 2008, prima proba: Limba si literatura romana
Pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului se gasesc modele pentru tezele unice.
Exemple de subiecte

1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei

1 DECEMBRIE - ZIUA NATIONALA a ROMANIEI

1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei

Ziua Nationala a Romaniei

sâmbătă, 29 noiembrie 2008

Concurs

Cu prilejul Zilelor Scolii "Liviu Rebreanu" Mioveni, s-a organizat concursul "Cea mai frumoasa clasa" (Clasa de AUR) si elevii mei au ocupat locul I, iar premiul a fost un ceas personalizat.

vineri, 28 noiembrie 2008

Zilele Scolii

duminică, 16 noiembrie 2008

Teze cu subiect unic - clasele a VII-a şi a VIII-a

PROGRAMA
Programele pentru disciplinele la care se susţin teze cu subiect unic de către elevii claselor a VII-a şi a VIII-a, în anul şcolar 2008-2009

TEZE UNICE 2008/2009

METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A TEZELOR CU SUBIECT UNIC PENTRU CLASELE A VII A SI A VIII A IN ANUL SCOLAR 2008 - 2009

I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1. (1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic care vor fi sustinute de elevii claselor a VII a si a VIII a, in anul scolar 2008 2009.
(2) Tezele cu subiect unic reprezinta modalitatea de evaluare semestriala sumativa a cunostintelor, a abilitatilor si a deprinderilor dobandite de elevii din clasele a VII a si a VIII a.
(3) Tezele cu subiect unic au regim de teze semestriale.
Art. 2. (1) Tezele cu subiect unic se desfasoara, in fiecare semestru, in doua perioade, numite "perioada de teze", respectiv "perioada speciala de teze".
(2) Elevii care, din motive obiective, au absentat la una sau mai multe teze cu subiect unic sustin teza/tezele in perioadele speciale de teze prevazute prin calendar. Pentru semestrul I, elevii pot sustine teza la care au absentat, in perioada speciala din luna februarie sau, daca nu au putut participa nici la aceasta perioada, in cea din lunile mai - iunie. Pentru semestrul al II lea, elevii pot sustine teza la care au absentat in perioada speciala din lunile mai - iunie.
Art. 3. in sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni: asistent cadru didactic, invatator/ institutor sau profesor de alta specialitate decat cea la care se sustine teza, cu atributii de supraveghere in salile in care se desfasoara proba scrisa; catalogul tezelor cu subiect unic - document informatizat, instituit la nivelul unitatii de invatamant, care cuprinde datele de identificare a elevilor si notele obtinute de acestia la tezele cu subiect unic si care constituie baza de date pentru admiterea absolventilor clasei a VIII a in clasa a IX a. Pentru oficializarea documentului, se realizeaza doua copii in forma tiparita, semnate de presedintele, de membrii si de profesorii evaluatori ai comisiei din centrele de evaluare; centru de evaluare unitate de invatamant nominalizata la nivelul judetului/ al fiecarui sector din municipiul Bucuresti, in care se organizeaza evaluarea externa a tezelor; nota finala - nota calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de profesorii care au evaluat teza cu subiect unic. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media de admitere in clasa a IXa. nota rotunjita - nota obtinuta prin rotunjirea notei finale la nota intreaga imediat superioara, sau la cea imediat inferioara, care se trece in catalogul clasei ca nota la teza pentru disciplina respectiva perioada de teze interval de timp prestabilit, in care se sustin tezele, se comunica rezultatele, se analizeaza rezultatele si se trec in catalog notele obtinute; perioada speciala de teze interval de timp prestabilit, in care sustin tezele elevii absenti sau amanati de la sesiunea anterioara/ sesiunile anterioare; profesor evaluator cadru didactic, desemnat pentru evaluarea tezelor cu subiect unic, abilitat in domeniul evaluarii, prin programul acreditat propus de CNCEIP - "Dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice", prin cursuri organizate de Casa Corpului Didactic sau de alte organisme abilitate in formare profesionala, sau avand experienta in evaluare; teza cu subiect unic forma de evaluare, organizata, in anul scolar 20082009, pentru elevii din clasele a VII a si a VIII a, constand in sustinerea unei probe scrise cu durata de 120 de minute, care se desfasoara la datele prevazute in Calendarul de desfasurare a tezelor cu subiect unic, pentru clasele a VII a si a VIII a in anul scolar 20082009.

II. COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII TEZELOR CU SUBIECT UNIC
Art. 4. (1) Coordonarea pe plan national a organizarii si desfasurarii tezelor cu subiect unic este asigurata de M.E.C.T., prin Comisia Nationala de Organizare a Tezelor cu Subiect Unic, care se constituie, la inceputul anului scolar, prin ordin al ministrului si care functioneaza in cadrul M.E.C.T.
(2) in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, se constituie comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti de organizare a tezelor cu subiect unic, numita in continuare comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti.
(3) Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti asigura aplicarea riguroasa a prevederilor metodologiei, organizeaza si coordoneaza desfasurarea tezelor.
(4) in fiecare unitate de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasele a VII a si a VIII a, se constituie si functioneaza comisii, numite in conformitate cu prezenta metodologie si coordonate de catre un presedinte. Elevii din mediul rural care provin din unitati de invatamant cu mai putin de 10 elevi pe clasa, se vor aronda la scolile coordonatoare.
(5) in fiecare judet/ sector al municipiului Bucuresti se constituie centre de evaluare, in care se evalueaza, pentru fiecare disciplina, de regula, minimum 500 si maximum 800 de teze. in fiecare centru de evaluare se constituie si functioneaza comisii, numite in conformitate cu prezenta metodologie si coordonate de catre un presedinte.
(6) in fiecare judet/ municipiul Bucuresti se constituie cate un centru de contestatii, in care se reevalueaza, pentru fiecare disciplina, tezele ale caror note initiale au fost contestate. in fiecare centru de contestatii se constituie si functioneaza comisii, numite in conformitate cu prezenta metodologie si coordonate de catre un presedinte.
Art. 5. - Comisia Nationala de Organizare a Tezelor cu Subiect Unic, numita in continuare Comisia Nationala, se compune din: presedinte - un secretar de stat din M.E.C.T.; vicepresedinti directorul general al Directiei Generale Management invatamant Preuniversitar, directorul general al Directiei Generale invatamant in Limbile Minoritatilor si Relatia cu Parlamentul, directorul general al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar; secretar un specialist din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar ; 46 membri - directori, sefi de serviciu, inspectori generali de specialitatile la care se sustin tezele cu subiect unic, din M.E.C.T., specialisti din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar.
Art. 6. - Componenta Comisiei Nationale pentru organizarea tezelor cu subiect unic se aproba prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, la inceputul anului scolar.
Art. 7. - Comisia Nationala are urmatoarele atributii:
(1) publica, la inceputul anului scolar, calendarul si metodologia de organizare si desfasurare a tezelor cu subiect unic, precum si programele pentru tezele cu subiect unic;
(2) stabileste numarul variantelor de subiecte pentru tezele cu subiect unic, din care se extrage, prin tragere la sorti, subiectul de teza;
(3) coordoneaza organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic;
(4) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti, comisiile din centrele de evaluare, comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti de contestatii si comisiile din unitatile de invatamant;
(5) decide reevaluarea unor lucrari, in vederea monitorizarii calitatii evaluarii la tezele cu subiect unic si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau judetean, de ameliorare a competentelor de evaluare. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial, la nivelul judetului/al municipiului Bucuresti, de catre candidatul in cauza;
(6) decide delegarea unor reprezentanti ai comisiei nationale, pentru monitorizarea desfasurarii tezelor si a evaluarii acestora;
(7) stabileste modalitatile de raportare de catre comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti si de centralizare a datelor;
(8) analizeaza desfasurarea si rezultatele tezelor cu subiect unic, in baza rapoartelor transmise de comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti, si prezinta concluziile conducerii M.E.C.T.;
(9) propune ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului modificari si completari la calendarul si metodologia de organizare si desfasurare a tezelor cu subiect unic.
Art. 8. - (1) Comisiile judeteane/ a municipiului Bucuresti se compun din: presedinte un inspector scolar general adjunct; membri 13 inspectori scolari pentru ariile curriculare din care fac parte disciplinele la care se sustin teze; in municipiul Bucuresti pot fi numiti suplimentar 12 membri pentru fiecare sector; informatician un informatician din inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti.
(2) in judetele in care se sustin teze in limbile minoritatilor nationale, din comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti face parte si inspectorul care coordoneaza invatamantul cu predare in limbile minoritatilor nationale.
(3) Componenta nominala a acestor comisii se aproba prin decizia inspectorului scolar general, cel mai tarziu pana la data de 15 octombrie.
Art. 9. - Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
(1) nominalizeaza centrele de evaluare si unitatile de invatamant arondate acestora, in baza hotararii Consiliului de administratie al inspectoratului scolar;
(2) nominalizeaza centrul de contestatii, in baza hotararii Consiliului de administratie al inspectoratului scolar;
(3) raspund de organizarea si desfasurarea tezelor, in conditiile stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judetului/ al municipiului Bucuresti;
(4) raspund de solutionarea problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea tezelor, sesizate de catre directorii de scoli;
(5) coordoneaza dotarea scolilor cu logistica necesara pentru buna desfasurare a tezelor - stampiletip, copiatoare in stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor de teza pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, consumabile;
(6) verifica si, dupa caz, sprijina directorii de scoli, pentru dotarea centrelor de evaluare si a centrului de contestatii cu logistica necesara pentru buna desfasurare a evaluarii/ reevaluarii tezelor copiatoare in stare de functionare, computer, telefon, fax, consumabile;
(7) asigura confectionarea stampilelortip pentru teza cu subiect unic, "Teza cu subiect unic 20082009 - T.S.U.", pentru fiecare unitate de invatamant in care se organizeaza teze cu subiect unic. stampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm si nu vor fi numerotate.
(8) propun Consiliului de administratie al inspectoratului scolar membrii comisiilor din unitatile de invatamant, in vederea numirii acestora, prin decizie a inspectorului scolar general, respectand principiul compatibilitatii cu atributiile in cadrul comisiei;
(9) propun Consiliului de administratie al inspectoratului scolar, respectand principiile competentei in evaluare si al compatibilitatii, membrii comisiilor din centrele de evaluare
in vederea numirii acestora, prin decizie a inspectorului scolar general, cu 48 de ore inainte de data stabilita pentru teza;
(10) propun Consiliului de administratie al inspectoratului scolar, respectand principiile competentei in evaluare si al compatibilitatii, membrii comisiilor din centrul de contestatii, in vederea numirii acestora, prin decizie a inspectorului scolar general, cu 48 de ore inainte de data stabilita pentru rezolvarea contestatiilor;
(11) preiau baremele de evaluare de pe websiteul M.E.C.T., le transmit centrelor de evaluare care nu au conexiune la Internet si verifica daca in celelalte centre acestea au fost printate si multiplicate pentru evaluare;
(12) deleaga inspectori scolari de specialitate, reprezentanti ai comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea desfasurarii tezelor si a evaluarii acestora;
(13) se adreseaza, in scris, directiilor judetene de sanatate, pentru a asigura prezenta personalului medical in fiecare unitate scolara, in perioada desfasurarii tezelor cu subiect unic, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., in scopul asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea tezelor;
(14) realizeaza instruirea presedintilor comisiilor din unitatile de invatamant, comisiilor din centrele de evaluare si comisiilor din centrul de contestatii, cu privire la desfasurarea tezei, cu cel mult 48 de ore inaintea declansarii activitatilor specifice fiecarei comisii;
(15) coordoneaza activitatile de preluare si de transmitere a subiectelor pentru teza cu subiect unic catre unitatile de invatamant;
(16) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul terminarii probei;
(17) opereaza, in situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din unitatile de invatamant, comisiilor din centrele de evaluare si comisiilor din centrul de contestatii;
(18) sesizeaza imediat Comisiei Nationale orice situatie a carei rezolvare nu este prevazuta in metodologie sau care depaseste atributiile specificate de metodologie pentru comisiile judetene/a municipiului Bucuresti;
(19) transmit Comisiei Nationale, in cel mai scurt timp posibil, situatiile speciale din ziua respectiva;
(20) transmit situatii statistice, in conformitate cu modul de raportare si termenele solicitate de Comisia Nationala;
(21) preiau cataloagele tezelor cu subiect unic de la comisiile din centrele de evaluare si din centrele de contestatii, pentru a constitui baza de date in vederea admiterii elevilor in ciclul inferior al liceului;
(22) elaboreaza si transmit Comisiei Nationale, in termen de 10 zile de la incheierea fiecarei perioade de teze, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia.
Art. 10. - Atributiile membrilor Comisiilor judetene/ a municipiului Bucuresti sunt prevazute in Anexa 3 la ordinul ministrului cu privire la organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII a si a VIII a in anul scolar 20082009.
Art.11. - Comisiile din unitatile de invatamant se compun din: presedinte directorul unitatii de invatamant; membri 14 cadre didactice din unitatea de invatamant. in situatia in care, in unitatea de invatamant, se sustin teze redactate intr-o limba a minoritatilor, cel putin unul din membrii comisiei trebuie sa fie bun cunoscator al limbii respective; asistenti; profesori evaluatori - profesorii de specialitate, care au predat la clase disciplinele la care se sustin tezele cu subiect unic.
Art. 12. - Comisiile din unitatile de invatamant au urmatoarele atributii:
(1) organizeaza desfasurarea tezelor cu subiect unic, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
(2) asigura pregatirea salilor in care se sustin tezele, intr-un numar optim, astfel incat elevii sa fie asezati cate unul in banca si afiseaza, pe usa fiecarei sali, lista nominala cu elevii repartizati in ordine alfabetica, pe clase;
(3) completeaza catalogul electronic al tezelor cu subiect unic cu datele de identificare a unitatii de invatamant, cu numele, initiala tatalui, prenumele elevilor, cu numele disciplinelor la care acestia sustin tezele cu subiect unic. Catalogul electronic se transmite centrului de evaluare la care unitatea de invatamant este arondata, cel mai tarziu pana la data sustinerii primei teze cu subiect unic;
(4) asigura existenta, in numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea variantei de subiecte;
(5) asigura, sub coordonarea presedintelui Comisiei judetene, preluarea stampilei tip, numarul corespunzator al colilor tipizate si consumabilele necesare bunei desfasurari a tezei;
(6) realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la desfasurarea tezei, decid repartizarea acestora in sali si predau fiecaruia fisa de atributii;
(7) intocmesc borderoul de predare/primire in care semneaza elevii pentru a confirma numarul de pagini ale tezei elaborate;
(8) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul terminarii probei;
(9) multiplica varianta de subiecte intrun numar egal cu numarul elevilor;
(10) asigura distribuirea in plicuri sigilate a variantei de subiecte extrase la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva;
(11) aplica stampila tip peste coltul inchis si lipit al lucrarii, fara a semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine teza;
(12) nu permit ca in spatiile in care se desfasoara tezele cu subiect unic, sa patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti sau neprevazute de prezenta metodologie;
(13) preiau baremele de evaluare de pe websiteul M.E.C.T. si organizeaza, in unitatea de invatamant, desfasurarea primei evaluari a tezelor cu subiect unic;
(14) asigura transportul, predarea tezelor cu subiect unic, in deplina siguranta, cu proces verbal, la centrul de evaluare, prin intermediul presedintelui si al unui membru al comisiei;
(15) primesc de la centrul de evaluare, cu proces verbal, prin presedinte si un membru al comisiei din unitatea de invatamant, tezele evaluate, catalogul electronic si doua exemplare, in forma tiparita, stampilate si semnate, ale catalogului tezelor completat cu notele obtinute de elevi, asigurand transportul acestora, in deplina siguranta, la unitatea de provenienta;
(16) verifica corectitudinea calculului notelor finale si a notelor rotunjite, precum si concordanta dintre notele inscrise pe teze si cele din cataloagele tezelor cu subiect unic;
(17) afiseaza notele obtinute la teze, in loc vizibil si transmit profesorilor claselor lucrarile scrise si o copie a listei cu rezultate;
(18) verifica modul in care profesorul clasei a efectuat analiza tezei si a rezultatelor impreuna cu elevii clasei;
(19) primesc eventualele contestatii;
(20) resecretizeaza tezele ale caror note au fost contestate;
(21) asigura, in deplina siguranta, transportul la centrul de contestatii si predarea tezelor ale caror note au fost contestate, precum si a unui exemplar din catalogul tiparit. Predarea lucrarilor se face de catre presedinte si un membru al comisiei, cu proces verbal de predare primire;
(22) primesc de la centrul de contestatii, cu procesverbal, prin presedinte si un membru al comisiei din unitatea de invatamant, tezele reevaluate, catalogul electronic si un exemplar, in forma tiparita, ale catalogului tezelor cu subiect unic cu notele obtinute de elevi in urma rezolvarii contestatiilor, stampilate si semnate, asigurand transportul acestora, in deplina siguranta, la unitatea de provenienta;
(23) afiseaza notele obtinute la teze, in urma rezolvarii contestatiilor, in loc vizibil si transmite profesorilor claselor lucrarile scrise si o copie a listei cu rezultatele finale;
(24) elaboreaza si transmit comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, in termen de trei zile de la incheierea respectivei perioade de teze, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia;
(25) completeaza catalogul electronic cu notele rezultate in urma reevaluarii de catre comisia judeteana de contestatii;
(26) verifica, inainte de incheierea semestrului, corectitudinea inscrierii notelor de la teze in catalogul clasei;
(27) raspund de organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii si a celorlalte prevederi legale;
(28) raspund de asigurarea securitatii si integritatii lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in unitatea de invatamant;
(29) comunica imediat comisiei judetene/a municipiului Bucuresti orice situatie speciala sau incalcare a prevederilor legale;
(30) asigura pastrarea tezelor in arhiva unitatii de invatamant timp de doi ani.
Art. 13. - Atributiile membrilor Comisiilor din unitatile de invatamant sunt prevazute in Anexa 3 la ordinul ministrului cu privire la organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII a si a VIII a in anul scolar 20082009.
Art.14. - Comisiile din centrele de evaluare se compun din: presedinte directorul unitatii de invatamant desemnate drept centru de evaluare; membri 25 cadre didactice din alte unitati de invatamant decat cele arondate centrului de evaluare. in situatia in care, in centrul de evaluare se evalueaza teze redactate intro limba a minoritatilor, cel putin unul din membrii comisiei trebuie sa fie bun cunoscator al limbii respective. profesori evaluatori - profesori de specialitate, din alte unitati de invatamant decat cele arondate centrului de evaluare, care au parcurs modulul de formare pentru evaluare, la CCD sau la alte organisme abilitate in formare profesionala sau care au experienta in evaluare. Fiecare profesor va evalua maximum 150 de teze; informatician un informatician din centrul de evaluare sau din una dintre unitatile scolare arondate acestuia .
Art. 15. - Comisiile din centrele de evaluare au urmatoarele atributii:
(1) preiau baremele de evaluare de pe websiteul M.E.C.T.;
(2) primesc tezele si catalogul electronic al tezelor cu subiect unic de la reprezentantii comisiei din unitatea de invatamant, pe baza de procesverbal;
(3) raspund de securitatea tezelor si a catalogului tezelor cu subiect unic, pe perioada in care acestea se afla in centrul de evaluare;
(4) amesteca tezele, le numeroteaza de la 1 la n si le repartizeaza profesorilor evaluatori, odata cu borderourile de evaluare;
(5) asigura evaluarea tezelor exclusiv in centrul de evaluare;
(6) asigura, o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza teze, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare;
(7) stabilesc salile in care lucreaza profesorii evaluatori, tinand cont ca in fiecare sala trebuie sa se afle cel putin trei profesori evaluatori;
(8) evalueaza tezele, respectand baremul de evaluare, in baza caruia se realizeaza borderoul la nivel de disciplina in cadrul centrului de evaluare;
(9) desecretizeaza tezele evaluate si inregistreaza, in catalogul tezelor cu subiect unic, pentru fiecare elev, notele la tezele cu subiect unic: nota finala, calculata ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori, precum si nota rotunjita;
(10) stabilesc, prin verificare, concordanta intre notele inscrise pe teze si cele din catalogul tezelor cu subiect unic si distribuie tezele evaluate in pachete corespunzatoare unitatilor de invatamant din care provin;
(11) predau reprezentantilor comisiei din unitatea de invatamant, pe baza de proces verbal, plicurile cu tezele evaluate, catalogul electronic si doua exemplare tiparite ale catalogului tezelor cu subiect unic completate cu notele obtinute la evaluare, pentru a fi transportate in unitatile de invatamant. Cataloagele tiparite sunt semnate de presedinte, un membru al comisiei si de profesorii evaluatori si stampilate cu stampila unitatii de invatamant in care sa organizat centrul de evaluare;
(12) asigura transmiterea catalogului electronic al tezelor cu subiect unic completat cu notele obtinute de elevi, catre comisia de contestatii judeteana/ a municipiului Bucuresti, pe baza de proces verbal;
(13) iau masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara evaluarea tezelor cu subiect unic, sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti sau neprevazute de prezenta metodologie;
(14) elaboreaza si transmit comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, in termen de doua zile de la incheierea activitatii in centrul de evaluare, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia.
Art. 16. - Atributiile membrilor Comisiilor din centrele de evaluare sunt prevazute in Anexa 3 la ordinul ministrului cu privire la organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII a si a VIII a in anul scolar 20082009.
Art.17. - Comisiile din centrele de contestatii se compun din: presedinte directorul unitatii de invatamant desemnate drept centru de contestatii; membri 25 cadre didactice; profesori evaluatori profesori de specialitate, care au parcurs modulul de formare pentru evaluare, la CCD sau la alte organisme abilitate in formare, altii decat cei care au fost membri in comisiile din centrele de evaluare; informatician un informatician din unitatea de invatamant stabilita ca centru de contestatii sau din una dintre unitatile scolare.
Art. 18. - Comisiile din centrul de contestatii au urmatoarele atributii:
(1) preiau baremele de evaluare de pe websiteul M.E.C.T.;
(2) primesc tezele ale caror note au fost contestate si un exemplar al catalogului tiparit, de la reprezentantii comisiilor din unitatea de invatamant, pe baza de procesverbal;
(3) primesc, de la comisiile din centrele de evaluare, cataloagele electronice al tezelor cu subiect unic din toate unitatile de invatamant;
(4) raspund de securitatea tezelor si a catalogului tezelor cu subiect unic, pe perioada in care acestea se afla in centrul de contestatii;
(5) amesteca tezele, le renumeroteaza si le repartizeaza profesorilor evaluatori, odata cu borderourile de evaluare;
(6) asigura reevaluarea tezelor ale caror note au fost contestate;
(7) asigura instruirea evaluatorilor, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza teze, cu scopul de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare;
(8) stabilesc salile in care lucreaza profesorii evaluatori, tinand cont ca doi profesori care evalueaza acelasi set de lucrari trebuie sa lucreze in sali diferite si ca in fiecare sala trebuie sa se afle cel putin trei profesori evaluatori;
(9) evalueaza tezele, respectand baremul de evaluare, in baza caruia se realizeaza borderoul la nivel de disciplina in cadrul centrului de contestatii;
(10) desecretizeaza tezele reevaluate si inregistreaza, pentru fiecare elev, in catalogul tezelor cu subiect unic, atat in cel electronic, cat si in cel tiparit notele obtinute in urma reevaluarii: nota finala, calculata ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori, precum si nota rotunjita;
(11) stabilesc, prin verificare, concordanta intre notele inscrise pe teze si cele din catalogul tezelor cu subiect unic si distribuie tezele evaluate in pachete corespunzatoare unitatilor de invatamant din care provin;
(12) predau reprezentantilor comisiei din unitatea de invatamant de provenienta, pe baza de procesverbal, plicurile cu tezele reevaluate, catalogul electronic si exemplarul tiparit al catalogului tezelor, completate cu notele acordate in urma reevaluarii, semnat de presedinte, un membru al comisiei si de profesorii evaluatori si stampilat. ( 13) asigura transmiterea formei finale a cataloagelor electronice cuprinzand rezultatele finale ale tezelor cu subiect unic, de la toate unitatile de invatamant in care sau sustinut teze cu subiect unic, catre comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti, pe baza de proces verbal;
(14) interzic patrunderea oricarei persoane straine in spatiile in care se desfasoara reevaluarea tezelor cu subiect unic, neautorizate de comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti sau neprevazute de prezenta metodologie;
(15) elaboreaza si transmit comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, in termen de doua zile de la incheierea activitatii in centrul de contestatii, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia.
Art. 19. - Atributiile membrilor Comisiilor din centrele de contestatii sunt prevazute in Anexa 3 la ordinul ministrului cu privire la organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII a si a VIII a in anul scolar 20082009.

III. DISCIPLINELE LA CARE SE SUSTIN TEZE CU SUBIECT UNIC
Art. 20. (1) Disciplinele la care se sustin teze in clasa a VII a sunt urmatoarele: a) Limba si literatura romana; b) Matematica; c) Limba si literatura materna pentru elevii apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna.
(2) Disciplinele la care se sustin teze in clasa a VIII a sunt urmatoarele: a) Limba si literatura romana; b) Matematica; c) Geografie sau Istorie, la alegere; d) Limba si literatura materna pentru elevii apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna.
IV. ELABORAREA SUBIECTELOR
Art. 21. (1) Subiectele pentru tezele cu subiect unic se elaboreaza in cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar, tinand seama de urmatoarele cerinte: a) sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu programele scolare si cu temele selectate in programele pentru tezele cu subiect unic, valabile pentru semestrul respectiv; b) sa aiba un nivel mediu de dificultate; c) sa permita rezolvarea in 120 de minute.
(2) Modalitatea de transmitere a subiectelor la unitatile de invatamant in care se sustin tezele va fi reglementata printro procedura separata.
(3) Baremul de evaluare pentru fiecare subiect se elaboreaza in cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar si se posteaza pe websiteul M.E.C.T., dupa desfasurarea probei.
(4) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care au urmat, conform legii, in limba materna cursurile disciplinelor la care se sustin teze cu subiect unic, li se asigura subiectele de teza atat in limba in care au studiat cat si in limba romana.
Art. 22. (1) Subiectele pentru tezele cu subiect unic se clasifica in categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care devin publice.
(2) Toate persoanele care intra in contact cu subiectele pentru tezele cu subiect unic vor da o declaratie in acest sens.

V. DESFASURAREA TEZELOR
Art. 23. (1) Salile in care se sustin tezele cu subiect unic vor fi, in prealabil, adaptate prin: a) amenajarea salilor, astfel incat elevii sa fie asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, pe clase; b) eliminarea oricaror materiale didactice care iar putea influenta pe elevi in elaborarea lucrarilor scrise; c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati in sala respectiva si a prevederilor metodologiei care ii informeaza pe acestia ca patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1 la teza respectiva;
(2) Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre didactice de alta specializare decat cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine teza.
(3) inaintea intrarii in sali, presedintele comisiei din unitatea de invatamant instruieste asistentii in legatura cu indatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a tezelor cu subiect unic, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze elevilor aflati in sali.
(4) Asistentii, care intra in sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de atributii, primesc din partea presedintelui listele cu numele elevilor, procesulverbal de predareprimire a lucrarilor scrise, hartie tipizata pentru lucrari si hartie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli tipizate si numarul de coli pentru ciorne, primite pentru fiecare sala de clasa, vor fi consemnate in procesulverbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent in parte si de presedintele comisiei.
(5) inainte de aducerea subiectelor in sali, asistentii vor explica elevilor modul de desfasurare a tezei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata. De asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de clasa duce la eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.
(6) Elevii se aseaza cate unul in banca, in ordine alfabetica, pe clase, conform listelor afisate. Fiecare elev primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor vor fi lipite numai dupa ce elevii au inceput sa scrie pe foaia de teza rezolvarea subiectelor. Elevii vor primi atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampilatip cate le sunt necesare. Acestia vor completa, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toate unitatile de invatamant in care se desfasoara tezele cu subiect unic dintrun judet.
(7) Dupa anuntarea variantei de subiect extrasa de Comisia Nationala, se multiplica subiectele in numar egal cu numarul elevilor, urmand ca acestea sa fie distribuite in sali. Comisia din unitatea de invatamant va lua toate masurile pentru a pregati in mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel incat sa fie asigurat in cel mai scurt timp posibil cate un subiect pentru fiecare elev.
(8) Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, in plicuri, de la presedinte, sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui elev. La incheierea acestor operatiuni, incepe rezolvarea subiectelor de catre elevi. Durata fiecarei teze cu subiect unic este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de catre fiecare elev.
(9) Se interzice presedintelui, membrilor comisiei, asistentilor sau delegatilor Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sa dea elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa faca modificari ale subiectelor sau ale baremelor de evaluare.
(10) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra in sala si niciun elev nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Elevii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine teza in perioada respectiva. in cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa; in aceasta situatie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.
(11) Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru teza de la disciplina "Matematica", elevii pot sa utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, in timpul tezelor, a mijloacelor de calcul. Se foloseste numai hartia distribuita de catre asistenti.
(12) Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. in cazul in care unii elevi, din diferite motive corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere doresc sasi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti in procesulverbal de predareprimire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc, mentionanduse pe ele "Anulat" si se semneaza de catre cei doi asistenti.
(13) in timpul desfasurarii tezelor, asistentii nu dau elevilor nicio indicatie, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectul de teza. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei si nu au alte preocupari in afara de supraveghere. in cazul in care acestia incalca aceste dispozitii, presedintele comisiei poate decide inlocuirea lor si, daca este cazul, poate face si propunere de incepere a procedurii de cercetare disciplinara.
(14) in timpul desfasurarii tezelor, asistentii raspund de asigurarea ordinii si a linistii in sala de clasa, de respectarea de catre elevi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au patruns in sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care lear permite sau facilita rezolvarea subiectelor de teza si sa ia masurile ce se impun. De asemenea, asistentii nu permit elevilor sa comunice in niciun fel intre ei sau cu exteriorul si sesizeaza presedintele comisiei asupra oricarei incalcari a prezentei metodologii.
(15) Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli in desfasurarea tezei, semnalate asistentilor de catre elevi sau sesizate de membrii comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun conform prezentei metodologii. Aceste situatii sunt consemnate in procese verbale, care se arhiveaza impreuna cu documentele comisiei. Comisia judeteana /a municipiului Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice situatie speciala;
(16) in situatia in care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este eliminat din sala, presedintele marcheaza pe teza, cu cerneala sau pix rosu, "frauda", pune nota 1 (unu) si semneaza.
(17) in timpul desfasurarii tezelor, in salile in care se desfasoara teza au voie sa intre numai: a) presedintele si membrii comisiei din unitatea de invatamant;
b) persoane delegate de catre Comisia Nationala sau de catre comisia judeteana /a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea corecta a tezelor.
(18) Dupa ce isi incheie lucrarile, elevii numeroteaza foile, sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.
(19) La primirea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in proceseleverbale de predareprimire pe care le semneaza elevii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii. (20)La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(21) Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza in unitatea de invatamant.
(22) La finalizarea tezei, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrise presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesulverbal de predare a lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesulverbal si daca spatiile nescrise au fost barate.
Art.24. - Formatul foilor tipizate si modalitatea completarii acestora se reglementeaza printro procedura care va fi transmisa ulterior.

VI. EVALUAREA TEZELOR
Art.25. (1) Evaluarea fiecarei teze se face de doi profesori:
(a) in unitatea de invatamant, de catre profesorul de specialitate care a predat la clasa,
(b) in centrul de evaluare, de catre un profesor evaluator, extern unitatilor de invatamant de la care provin tezele.
(2) Evaluarea tezelor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare, pe baza unui punctaj pe scara 1100, acordanduse 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte, din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire si o trece pe teza.
(3) in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media de admitere in clasa a IXa.
(4) in cazul in care diferenta intre notele acordate de catre cei doi profesori, cel din unitatea de invatamant si cel din centrul de evaluare, este mai mare de 1 punct, teza va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, din centrul de evaluare, stabiliti de presedintele comisiei si nota acordata de acestia, calculata conform alin. (3), va fi nota finala.
(5) Nota finala mentionata la alin. (3), respectiv (4) se rotunjeste astfel: a) la nota intreaga imediat superioara, daca fractiunile de punct sunt cuprinse in intervalul 0,50 0,99, b) la nota intreaga imediat inferioara, daca fractiunile de punct sunt cuprinse in intervalul 0,01 0,49.
(6) Nota finala si nota rotunjita se trec pe lucrare si se semneaza de presedintele comisiei din centrul de evaluare
(7) Nota rotunjita, obtinuta prin algoritmul de mai sus, este nota care se trece in catalogul clasei ca nota pentru teza la disciplina respectiva.
(1) Activitatea de evaluare dureaza astfel:
(a) in unitatea de invatamant - maximum 3 zile de scoala, inclusiv ziua in care sa sustinut proba;
(b) in centrele de evaluare - maximum 4 zile de scoala, astfel incat comunicarea rezultatelor catre unitatile de invatamant sa se faca in maximum opt zile de scoala de la sustinerea probei;
(2) inainte de inceperea evaluarii, presedintele comisiei din unitatea de invatamant, respectiv cel al comisiei din centrul de evaluare are obligatia de a asigura, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza evaluarea, prezentarea subiectelor si a baremelor de evaluare, atentionand asupra obligativitatii de respecta intocmai baremul de evaluare. Scopul acestei atentionari este de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare. Se interzic interpretarile personale si efectuarea de modificari in baremul de evaluare.
(3) Evaluarea tezelor se realizeaza pe baza baremelor de evaluare, de cate doi profesori - cel din unitatea de invatamant si cel din centrul de evaluare;
(4) in unitatea de invatamant, tezele de la aceeasi disciplina, grupate pe clase, sunt amestecate, de presedinte si de membrii comisiei, pentru a fi distribuite profesorilor de specialitate de la clasa;
(5) in centrul de evaluare, tezele de la aceeasi disciplina sunt amestecate de presedinte si de ceilalti membri ai comisiei, sunt numerotate de la 1 la n si grupate in seturi, fiecare set continand cel mult 150 de lucrari;
(6) Profesorii evaluatori primesc tezele de la presedintele comisiei din unitatea de invatamant, respectiv, din centrul de evaluare si realizeaza evaluarea in unitatea de invatamant, respectiv in centrul de evaluare;
(7) Profesorii evaluatori evidentiaza raspunsurile gresite prin subliniere cu pix, stilou sau creion de culoare rosie.
(8) Profesorii evalueaza tezele respectand prevederile Art. 25. alin.(2), din prezenta metodologie.
(9) Profesorul de specialitate, respectiv, profesorul evaluator trece punctajul obtinut de elev, conform prevederilor din prezenta metodologie, in borderoul intocmit in baza baremului de evaluare si transcrie pe fiecare teza nota acordata.
(10) Fiecare profesor care participa la evaluarea tezei semneaza notele acordate lucrarilor evaluate si borderoul de evaluare si le preda presedintelui comisiei din unitatea de invatamant, respectiv din centrul de evaluare.
(11) Presedintele comisiei din centrul de evaluare calculeaza si trece pe lucrare nota finala, calculata conform prevederilor Art. 25 alin. (3) sau Art. 25, alin. (4), din prezenta metodologie precum si nota rotunjita, calculata conform prevederilor Art. 25 (5), din prezenta metodologie. Cele doua note sunt insotite de semnatura presedintelui comisiei din centrul de evaluare. Art. 27. (1) Profesorul care preda la clasa are obligatia de a analiza, impreuna cu elevii, in prima ora de clasa dupa primirea rezultatelor de la centrul de evaluare, tezele si rezultatele obtinute la acestea. in urma acestei analize, elevii pot depune eventualele contestatii la comisia din unitatea de invatamant. Contestatia, semnata de elev si de parinte/tutore legal instituit, se depune la comisia din unitatea de invatamant, in cel mult sapte zile de la data primirii in scoala a rezultatelor din centrul de evaluare.
(2) Profesorul care preda la clasa are obligatia de a trece in catalog notele obtinute la teze. Nota trecuta in catalog este nota rotunjita, calculata conform prevederilor Art. 25 (5).
(3) Pentru lucrarile ale caror rezultate nu au fost contestate, trecerea notelor in catalog se face in prima ora care se desfasoara la clasa dupa incheierea perioadei de depunere a contestatiilor. Pentru lucrarile ale caror rezultate au fost contestate, trecerea notelor in catalog se face in prima ora care se desfasoara la clasa dupa comunicarea rezultatelor de la contestatii.
Art. 26. Desfasurarea activitatii de evaluare:

VII. REZOLVAREA CONTESTATIILOR
Art.28. (1) Reevaluarea tezelor ale caror rezultate au fost contestate se realizeaza de catre comisia de contestatii judeteana/a municipiului Bucuresti. Organizarea se face astfel incat, de la data sustinerii probei si pana la anuntarea rezultatelor finale, dupa contestatii, sa nu treaca mai mult de 20 de zile lucratoare.
(2) Durata prevazuta pentru toate procedurile de evaluare mentionate anterior se reduce in mod corespunzator pentru sesiunile speciale de teze, astfel incat sa fie respectate termenele legale de incheiere a situatiei scolare a elevilor.
(2) Actiunile desfasurate in centrele de evaluare, privind evaluarea tezelor ale caror note sunt contestate sunt respectate si in cadrul centrelor de contestatii.
(3) Pentru lucrarile care au primit initial note finale cuprinse intre 4,50 - 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota finala cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata de comisia de contestatii.
(4) Pentru lucrarile care au primit initial alte note decat cele mentionate la alin. (3), nota definitiva este cea acordata de comisia din centrul de contestatii, daca intre nota finala, data de comisia din centrul de evaluare si nota finala, data de comisia din centrul de contestatii este o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota definitiva a tezei reevaluate este cea acordata de comisia din centrul de evaluare.
(5) Notele care se au in vedere la stabilirea diferentelor mentionate la alin. (4) sunt notele finale, calculate conform Art. 25, alin. (3).

VIII. RASPUNDEREA DISCIPLINARA
Art.29. (1) Respectarea intocmai a metodologiei de organizare si desfasurare a tezei cu subiect unic este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.
(2) incalcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinara. Personalul didactic de predareinvatare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si de control din invatamant, implicat in desfasurarea tezelor raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.
Art.30. (1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter infractional, legate de organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic, cum ar fi furnizarea solutiilor problemei, inlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari, care permit sau favorizeaza fraudarea probei sau care au manifestari care atesta neglijenta in indeplinirea atributiilor ce le revin, sunt sanctionate in conformitate cu prevederile legale. Dupa caz, Comisia Nationala sau comisia judeteana /a municipiului Bucuresti sesizeaza in scris organele de cercetare penala.
(2) Prevederile alineatului (1) se aplica si persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea subiectelor/ baremelor de evaluare pentru tezele cu subiect unic si au intreprins actiuni care au constat in divulgarea partiala sau integrala a subiectelor/ baremelor de evaluare.
(3) in cazul in care se constata diferente mai mari de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre notele acordate initial si notele obtinute la contestatii sau la reevaluarile stabilite prin prezenta metodologie, inspectoratele scolare analizeaza situatia, pentru a stabili cauzele si eventualii vinovati pentru aceste situatii. in cazuri justificate, se va declansa procedura de cercetare disciplinara, pentru sanctionarea vinovatilor.
(4) Sanctiunile aplicate in urma abaterilor savarsite de cadrele didactice in timpul participarii la comisiile prevazute in prezenta metodologie sunt luate in considerare la acordarea calificativului anual.
(5) Comisia nationala, respectiv comisiile judetene/a municipiului Bucuresti pot decide ca persoanelor care incalca prevederile prezentei metodologii sa li se interzica dreptul de a
participa la comisiile organizate pentru tezele cu subiect unic sau la alte examene nationale.

IX. DISPOZITII FINALE
Art.31. Tezele si documentele intocmite pentru buna desfasurare a acestora se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant la care se sustine teza, pe o perioada de 2 ani.
Art.32. (1) Elevii surprinsi avand asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind in timpul desfasurarii tezelor, comunicand cu ceilalti elevi sau comitand alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 la teza respectiva; tentativa de frauda se pedepseste in acelasi mod.
(2) in situatia in care frauda este dovedita dupa evaluarea tezei, nota obtinuta prin frauda se anuleaza si se inlocuieste cu nota 1.
(3) Orice abatere comisa de elevi si dovedita cu probe, se sanctioneaza conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
Art.33. (1) Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti decide reevaluarea, prin sondaj, a unui numar de teze relevant statistic, urmarinduse astfel corectitudinea respectarii baremelor de evaluare, fara a modifica notele tezelor.
(2) Comisia Nationala poate decide reevaluarea, prin sondaj, a unui numar de teze, urmarinduse astfel corectitudinea respectarii baremelor de evaluare reevaluarea unui numar de lucrari, fara a modifica notele tezelor.
(3) Notele obtinute de elevi la teze nu se modifica in urma acestor reevaluari.
(4) Pe baza raportului privind rezultatul acestor reevaluari, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti ia masuri conform Statutului personalului didactic si prezentei metodologii.
Art.34. (1) Comisia din unitatea de invatamant asigura conditii de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Exemple de asemenea adaptari sunt: a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, la elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimicogestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat); b) marirea cu cel mult o ora a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre elevii cu deficiente motorii sau neuromotorii, care ii impiedica sa scrie normal, sau de catre cei cu deficiente vizuale grave; c) asigurarea scrisului cu caractere marite la elevii ambliopi; d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzatoare tezei afisate/prezentate vizual; e) realizarea tezei prin dictarea continutului acesteia, de catre elevul cu deficiente, catre un profesor asistent, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara teza respectiva. Se interzice profesorului asistent sa corecteze dictarea realizata de elevul cu deficiente.
(3) Elevii cu deficiente din unitatile de invatamant pot beneficia, dupa caz, de prevederile punctului anterior, in baza certificatului de incadrare in gradul de handicap sau a unei adeverinte medicale.
(4) Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti pot aproba si alte proceduri de sustinere a tezelor cu subiect unic pentru elevii cu deficiente, la propunerea comisiilor din unitatile de invatamant, cu informarea Comisiei Nationale.
(5) in situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, precum si pentru cei care sufera de boli contagioase, comisiile judetene pot organiza sustinerea tezei la locul imobilizarii, simultan cu toti elevii din tara.
Aprobarea se da pe baza documentului medical care atesta imposibilitatea deplasarii sau a sustinerii probei in colectivitate si se comunica, in scris, Comisiei Nationale.
Art.35. (1) Elevii cu cerinte educative speciale, integrati in scolile de masa, precum si cei din invatamantul special, care parcurg curriculumul scolii de masa, sustin teza cu subiect unic.
(2) Elevii cu cerinte educative speciale, integrati in scolile de masa, precum si cei din invatamantul special, care parcurg curriculumul specific invatamantului special sau care beneficiaza de adaptari curriculare, in baza planurilor de interventie personalizata, sustin teza cu subiect unic numai la solicitarea scrisa a parintilor sau a intretinatorilor legali.
Art.36. Elevii inscrisi la clasele cu frecventa redusa din unitatile de invatamant gimnazial sustin teza cu subiect unic la clasele a VII a si a VIII a, in anul scolar 20082009, conform calendarului.
Art.37. - Elevii care au absentat la tezele cu subiect unic, in perioadele stabilite prin calendarul tezelor cu subiect unic, isi incheie situatia scolara conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEdC nr. 4925/08.09.2005
Art. 38. Conducerile unitatilor de invatamant asigura popularizarea prezentei metodologii prin urmatoarele categorii de activitati: a) afisarea la avizierul scolii; b) prezentarea in cadrul consiliului profesoral; c) prezentarea in colectivele de elevi ai claselor a VII a si a VIII a; d) organizarea unor intalniri cu parintii in vederea informarii acestora. e) alte activitati menite a aduce la cunostinta celor interesati prevederile referitoare la tezele cu subiect unic.
Art. 39. - (1)Conducerea fiecarei unitati de invatamant in care se sustin teze cu subiect unic este responsabila pentru stabilirea programului scolar pentru zilele in care sunt programate tezele cu subiect unic.
(2) Stabilirea programului scolar pentru zilele in care sunt programate tezele cu subiect unic se va face astfel incat sa fie asigurate parcurgerea integrala a curriculumului la toate disciplinele.
(3) Conducerea unitatii de invatamant este obligata sa informeze elevii, parintii si inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti referitor la programul adaptat, stabilit pentru zilele in care se desfasoara teze cu subiect unic.
Art. 40. - (1). Se interzice cu desavarsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude in randul elevilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de invatamant sau de evaluare.
(2) Conducerile unitatilor de invatamant vor lua toate masurile pentru informarea cadrelor didactice, elevilor si parintilor referitor la prevederile mentionate la alin. (1) si pentru a nu permite incalcarea acestora.
Art. 41. in vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii desfasurarii tezelor cu subiect unic, presedintii comisiilor vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. in declaratiatip, cadrul didactic precizeaza ca isi asuma responsabilitatea pentru respectarea intocmai a prevederilor legale si ca,,in cazul constatarii unor nereguli in activitatea sa din cadrul comisiei, stie ca se vor lua masuri de sanctionare, care pot merge pana la excluderea din invatamant, in functie de gravitatea abaterii, in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic si ale art. 292, din Codul penal.
Art. 42. Cadrele didactice care participa la activitatea comisiilor nominalizate in prezenta metodologie beneficiaza de plata pentru activitatea desfasurata. Modalitatile de plata sunt stabilite prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

sâmbătă, 15 noiembrie 2008

Criterii de evaluare a performantei didactice

PROIECT
Anexa 2

Criterii de evaluare a performantei didactice

Performanta didactica va fi evaluata prin:

Criterii de masurare a progresului scolar, exprimat prin:

• Evolutia notelor/calificativelor obtinute la evaluarile curente
• Rezultatele la evaluarile nationale raportate la cele de la clasa
• Rezultatele la testele initiale, raportate la rezultatele testelor curente, respectiv la cele finale

Criterii privind implicarea cadrului didactic în institutia din care face parte, prin:

• Roluri asumate
• Activitati intra si extracurriculare
• Managementului clasei
• Parteneriate
• Activitati interdisciplinare

Criterii privind activitatea cadrului didactic din perspectiva elevilor, parintilor si a comunitatii, prin:

• Evaluarea activitatii cadrului didactic de catre : consiliul de administratie, consiliul profesoral, elevi, parintii elevilor si comunitate.

Criterii privind dezvoltarea profesionala a cadrului didactic si impactul acesteia
asupra progresului elevului si a performantei institutionale


• Formarea continua, de specialitate, metodica si manageriala, reflectata în modul de proiectare si desfasurare a demersului didactic
• Aplicarea metodelor moderne de predare/ învatare, adaptate la nevoile clasei sau ale elevului
• Contributia cadrului didactic la prestigiul unitatii de învatamânt

Propuneri, sugestii si puncte de vedere pot fi facute electronic la adresa de email dezbateri@min.edu.ro sau la numarul de fax 021/312.47.19

Sursa: Ministerul Educatiei si Cercetarii

Principii de evaluare a cadrelor didactice

MECT a publicat:

PROIECT
Anexa 1

Principii de evaluare a cadrelor didactice

* Un nou sistem de evaluare trebuie sa aiba în vedere, în primul rând, performanta realizata în clasa.
* Schimbarea modului actual de evaluare presupune modificari concomitente si în celelalte componente ale sistemului educational: managementul unitatilor de învatamânt, salarizare diferentiata, rolul si structura inspectoratelor scolare si ale consiliilor de administratie, accesul la gradele didactice, etc.
* În actualul sistem de evaluare, responsabilitatea revine directorului, dar nu si puterea de decizie. Reformarea evaluarii presupune atribuirea deciziei celui care are si responsabilitatea.
* Rolul inspectoratelor scolare se va limita la controlul calitatii procesului didactic prin inspectii scolare la clasa si testari periodice.
* Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa tina seama nu numai de identitatea profesionala a evaluatului, ci si de cea a evaluatorilor.
* Pentru ca în evaluare intervin mai multi evaluatori, coordonarea interventiilor si interpretarea rezultatelor trebuie sa fie atributul directorului.
* Consiliul de administratie va încheia un contract cu directorul, în care vor fi stipulate atributiile acestuia pe perioada mandatului.
* În evaluarea cadrelor didactice trebuie sa fie luate în calcul criterii calitative, care privesc atât procesul, cât si rezultatele.
* Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa porneasca de la progresul scolar. La începutul anului scolar, elevii vor fi testati pe baza unor subiecte formulate la nivel national.
* Rezultatele testelor vor fi punct de plecare pentru evaluarea ulterioara, interna si externa

Sursa: Ministerul Educatiei si Cercetarii

Propuneri, sugestii si puncte de vedere pot fi facute electronic la adresa de email dezbateri@min.edu.ro sau la numarul de fax 021/312.47.19.

sâmbătă, 18 octombrie 2008

Seminar National CCDG

18 octombrie 2008, Bucuresti

sâmbătă, 11 octombrie 2008

Planetariu

In vizita la Planetariu
clasa a VI-a C si a VIII-a G

marți, 23 septembrie 2008

SARBATOAREA OLIMPICILOR NATIONALI

“Saptamana Excelentei in Educatie si Cercetare”
Sarbatoarea olimpicilor nationali din judetul Arges


luni, 15 septembrie 2008

Un nou an scolar!

Festivitatea de deschidere a anului scolar 2008/2009 la Scoala "Liviu Rebreanu" Mioveni, Argesduminică, 7 septembrie 2008

Ziua Fiilor si Cetatenilor de Onoare ai Argesului, editia a II-a


Sambata, 6 septembrie a.c., la Muzeul Golesti, s-au reunit, pentru a doua oara, Fiii Argesului si Cetatenii de Onoare ai judetului Arges – personalitati din domeniile: invatamant, cercetare si sanatate. Ziua Fiilor Argesului este un eveniment integrant al manifestarilor „Sarbatorile Argesului si Muscelului”, editia a II-a, organizate in perioada 11 august – 7 septembrie 2008, sub egida Consiliului Judetean Arges.
Din orasul Mioveni, din domeniul invatamantau primit titlul "Fiu/Fiica a Argesului" urmatoarele cadre didactice:
1. Radulescu Mariana, profesor matematica, Scoala "Liviu Rebreanu"
2. Tanasie Elvira, profesor Limba Romana, Scoala "Liviu Rebreanu"
3. Berechet Daniela, invatator, Scoala “Liviu Rebreanu”
4. Comanoiu Maria, invatator, Scoala “Liviu Rebreanu”
5. Berechet Florian, invatator, Scoala "George Toparceanu"
6. Mustata Paul, profesor educatie fizica, Scoala "George Toparceanu"
7. Stoica Daniela, institutor, Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu"
8. Joita Eugeniu, profesor matematica, Liceul "Iulia Zamfirescu"
9. Duta Adrian, profesor istorie, Scoala "Marin Sorescu"
10. Patru Georgeta, educatoare, Gradinita nr. 1

miercuri, 3 septembrie 2008

LISTA CU FIII ARGEŞULUI/CETATENI DE ONOARE/DIPLOME DE EXCELENTA, ediţia a II-a

În data de 6 septembrie 2008, la Muzeul Goleşti, se vor reuni, pentru a doua oară, Fiii Argeşului şi Cetăţenii de onoare ai judeţului Argeş – personalităţi din domeniile: învăţământ, cercetare, sănătate.
Ca urmare a propunerilor făcute de instituţiile (toate consiliile locale din judeţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Universitatea Piteşti, Universitatea Constantin Brâncoveanu, Autoritatea de Sănătate Publică, toate spitalele municipale şi orăşeneşti, ICN Mioveni, ICDP Piteşti - Mărăcineni, ICDVV Ştefăneşti) şi comisiile consultative locale şi judeţene, a rezultat lista nominală de mai jos. Aceasta lista a fost aprobate in sedinta Consiliului Judetean Arges din data de 29.08.2008:

LISTA CU FIII ARGEŞULUI/CETATENI DE ONOARE/DIPLOME DE EXCELENTA, ediţia a II-a

duminică, 24 august 2008

Programa revizuita pentru MATEMATICA

pentru clasele V - VIII, pentru anul scolar 2008/2009

Zilele orasului Mioveni


duminică, 17 august 2008

Sfaturi pentru o alimentatie sanatoasa

vineri, 1 august 2008

Programe scolare - propuneri de modificare

S-au publicat propuneri pentru revizuirea programelor scolare pentru ciclul primar si ciclul secundar inferior(clasele V-VIII).

Fiecare programa scolara este insotita de un tabel comparativ care ilustreaza modificarile operate fata de programa in vigoare.

Programa scolara pentru ciclul secundar inferior:

Limba si comunicare

Matematica si stiinte

Om si societate

Arte

Educatie fizica si sport

Tehnologii

La matematica, cel putin la gimnaziu, schimbarile in programa sunt, per total, minore si nesemnificative.
S-au mutat capitole de la o clasa la alta, dar suma prevederilor programei a ramasa constanta.

Calendar 2008/2009


Structura anului scolar 2008/2009


vineri, 18 iulie 2008

Diplome Europene etwinning35 de proiecte cu participare românească au primit recunoaştere europeană.
Certificatul european de calitate (EQL)
a fost acordat la începutul lunii iulie pentru şcolile care au derulat proiecte de succes în cadrul programului eTwinning.

Impreuna cu elevii pe care i-am indrumat, am obtinut Certificatul de calitate (Quality Label) pentru 14 proiecte etwinning:

miercuri, 25 iunie 2008

Mioveni

duminică, 22 iunie 2008

Sfarsit de an scolar

duminică, 18 mai 2008

Quality Label

Pentru proiectele internationale eTwinning: Let's get to know ourselves and our cities, Our World, Mother's Day, Global Communication,Let's know each other through e-friendship, Festive cooking, Multimedia mathematical entertainment for young Europeans on holiday, PowerPoint in Mathematics si Semana Santa - customs and tradition am primit din partea NSS Romania Quality Label.

sâmbătă, 17 mai 2008

Apa si muzica

In centrul orasului Pitesti, functioneaza o superba fantana arteziana!

sâmbătă, 10 mai 2008

Ziua EUROPEI

Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas catre crearea a ceea ce este astazi Uniunea Europeana.In acea zi, la Paris, Ministrul de Externe al Frantei, Robert Schuman, a citit presei internationale o declaratie prin care chema Franta, Germania si celelalte popoare ale Europei sa isi uneasca productiile de otel si carbune, ca “prima fundatie concreta a unei federatii europene”.Propunerea lui avea ca scop crearea unei comunitati in cadrul careia membrii sa isi puna sub control comun productia de otel si carbune – ca baza a puterii lor militare -, in scopul evitarii izbucnirii unui nou razboi. Tarile carora li se adresa in primul rand aceasta provocare – Franta si Germania – fusesera in razboi timp de aproape 100 de ani, iar cel de-al doilea razboi mondial aproape ca le distrusese. In 1985, cand proiectul constructiei europene era deja clar conturat, cele zece state membre care formau la acea data Comunitatea Europeana, au hotarat ca ziua de 9 mai sa devina Ziua Europei. Uniunea Europeană este în slujba cetăţenilor săi. Păstrându-şi valorile, obiceiurile şi limba, aceştia ar trebui să se simtă în Europa ca acasă.

DEMOCRATIE

DIALOG

PACE

PROSPERITATE

UNITI IN DIVERSITATE

SOLIDARITATE

sâmbătă, 3 mai 2008

Excursie in Grecia