European Quality Label

Mioveni - Info Europa

sâmbătă, 15 noiembrie 2008

Criterii de evaluare a performantei didactice

PROIECT
Anexa 2

Criterii de evaluare a performantei didactice

Performanta didactica va fi evaluata prin:

Criterii de masurare a progresului scolar, exprimat prin:

• Evolutia notelor/calificativelor obtinute la evaluarile curente
• Rezultatele la evaluarile nationale raportate la cele de la clasa
• Rezultatele la testele initiale, raportate la rezultatele testelor curente, respectiv la cele finale

Criterii privind implicarea cadrului didactic în institutia din care face parte, prin:

• Roluri asumate
• Activitati intra si extracurriculare
• Managementului clasei
• Parteneriate
• Activitati interdisciplinare

Criterii privind activitatea cadrului didactic din perspectiva elevilor, parintilor si a comunitatii, prin:

• Evaluarea activitatii cadrului didactic de catre : consiliul de administratie, consiliul profesoral, elevi, parintii elevilor si comunitate.

Criterii privind dezvoltarea profesionala a cadrului didactic si impactul acesteia
asupra progresului elevului si a performantei institutionale


• Formarea continua, de specialitate, metodica si manageriala, reflectata în modul de proiectare si desfasurare a demersului didactic
• Aplicarea metodelor moderne de predare/ învatare, adaptate la nevoile clasei sau ale elevului
• Contributia cadrului didactic la prestigiul unitatii de învatamânt

Propuneri, sugestii si puncte de vedere pot fi facute electronic la adresa de email dezbateri@min.edu.ro sau la numarul de fax 021/312.47.19

Sursa: Ministerul Educatiei si Cercetarii