European Quality Label

Mioveni - Info Europa

vineri, 28 martie 2008

Comisia metodica "DIRIGENTIE" - clasa a 5-a
27.03.2008
Masa rotunda cu tema: "Violenta in scoala si nu numai"
- prezentare PowerPoint - prof. Radulescu Mariana
- referate: prof. Badea Dumitra si Radulescu Mar
iana