European Quality Label

Mioveni - Info Europa

joi, 11 noiembrie 2010

Junior Achievement – Prevenirea abandonului scolar – Lectia 1 - Clasa a VIII-a C


Programul Prevenirea abandonului scolar a fost conceput pentru a ajuta elevii sa isi dezvolte o atitudine pozitiva fata de necesitatea educatiei si fata de viitorul lor.

Pe parcursul derularii programului, elevii vor participa la diverse activitati, pentru a intelege care este “pretul pe care il vor plati” daca vor renunta prea devreme la educatie, si care sunt beneficiile de care se vor bucura prin obtinerea unui nivel cat mai inalt de pregatire.

Grupa de varsta: elevi de 14 - 16 ani

Recomandare implementare de catre profesori de discipline socio-umane, discipline economice si educatie antreprenoriala, diriginti. Programul poate fi implementat ca:
- disciplina optionala (CDS)
- extracurricular - cerc
- auxiliar la orele curente de economie/educatie antreprenoriala.

Consultanti voluntari
La orele JA sunt invitati sa participe 1-2 ore/modul, pentru versiunea standard, in functie de disponibilitate, consultanti-voluntari din comunitatea de afaceri.

Conceptele introduse prin intermediul programului sunt abilitati - alegeri - angajare - beneficiu - buget - cariera - casting - cheltuieli - cost - cost de oportunitate - investitie - munca - resurse - stimulent financiar - succes - taxe - venit.

Abilitatile pe care elevii le dobandesc prin participarea la activitati sunt analiza informatiilor - bugetare - calcul matematic - evaluarea experientelor - gandire critica - lucru in echipa - realizarea de rapoarte - sinteza - stabilire de obiective.